Reklamace

VÝPRODEJ!!!

 SLEVA NA VŠECHNO SKLADOVÉ ZBOŽÍ - 40%.

 

Reklamační řád

Projeví-li se během záruční lhůty na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené živelnými událostmi, nesprávným používáním výrobku, běžným opotřebením, použití s neoriginálním příslušenstvím, mechanickým poškozením, špatnou montáží, opravou nebo nesprávným způsobem použití.


Veškeré zboží prodávané v obchodě www.okkoupelny.cz má záruku 24 měsíců.


Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci (záruční opravu) zboží v souladu se zákonem a to nejpozději do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží.


Pro nejrychlejší vyřízení reklamace žádáme nejprve zaslat doklad o koupi (fakturu) a vyplněný reklamační list.xls, popř. fotodokumentaci. (Zboží v této fázi neposílejte.) Vše společně zašlete na adresu:
serviseisl@seznam.cz , v kopii na info@okkoupelny.cz

V případě, že některá podmínka nebude splněna, bude reklamace odložena do doby, než dojde k nápravě ze strany kupujícího.
Ke každé reklamaci přistupujeme zodpovědně, vždy se snažíme najít společné řešení a vyjít zákazníkovi vstříc.
Toto znění reklamačního řádu je platné od 31. 10. 2016

 

Servis

Naše firma spolupracujeme s níže uvedenými servisními techniky. Vztahuje se zejména na zboží: masážní sprchové panely a sprchové sloupy.

Jiří Zdeněk (Čechy)

tel.: (00420) 608 028 114
e-mail: serviseisl@seznam.cz


Evžen Cahoj (Morava, Slezsko, Slovensko)

tel.: (00420) 602 520 277
e-mail: koupelna.revos@seznam.cz